Giải Thể Doanh Nghiệp

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên trong trường hợp kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Hồ sơ và thủ tục giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp của công ty Newvision Law nhanh gọn ,thủ tục giải thể doanh nghiệp đầy đủ ,tiết kiệm chi phí ,thời gian cho quý khách hàng ,tư vấn các trường hợp giải thể công ty ,doanh nghiệp .Liên hệ :0985 928 544