Tin tức - Mua bán sáp nhập Doanh Nghiệp

Thủ tục mua bán sáp nhập công ty

Hoạt động mua bán, sáp nhập đã giải quyết phần nào những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Đây chính là cách thức giúp các doanh nghiệp tái cơ cấu

Tư vấn thủ tục chia tách công ty TNHH tại Newvision Law

Tách Công Ty TNHH là việc một, hoặc một số thành viên Công ty có thể chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số Công ty TNHH cùng loại.

Tư vấn thủ tục mua bán công ty

Mua bán công ty, sáp nhập doanh nghiệp cũng góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập đi nhanh hơn thông qua hình thức tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Dịch vụ tư vấn thủ tục chia tách doanh nghiệp

Doanh nghiệp, công ty có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại.

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

 

 

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH để phù hợp với các hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. 

 

 

Thủ tục mua bán công ty TNHH 1 thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền chuyển nhượng công ty cho một tổ chức hay cá nhân, xuất phát từ quyền của chủ sở hữu công ty.

Thủ tục mua bán công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các thành viên công ty TNHH có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình xuất phát từ quyền định đoạt phần vốn góp của mình theo quy định tại Điều 41 Luật DN

Thủ tục sáp nhập công ty cổ phần

Sáp nhập công ty cổ phần là việc một hoặc một số công ty cổ phần có thể sáp nhập vào một công ty cổ phần khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền

Bán doanh nghiệp tư nhân - Hậu quả pháp lý

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập năm 2008, Bây giờ tôi muốn góp vốn sang đầu tư kinh doanh lĩnh vực khác thì tôi có được bán doanh nghiệp không và tôi phải làm những thủ tục gì?