Tin tức - Doanh nghiệp & Thuế

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty theo quy định hiện hành

Bạn đang muốn mở rộng quy mô của doanh nghiệp mình rộng khắp thì việc thành lập chi nhánh là việc làm cần thiết để thực hiện. Bài viết dưới đây Newvision sẽ tư vấn chi tiết về hồ sơ thành lập chi nhánh công ty.

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Bộ Tài Chính vừa ban hành Công văn 14949/BTC-TCHQ về việc xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài trong trường hợp họ được Biên phòng cấp Thẻ đi bờ của hành khách để đi vào nội địa.
 

Bổ sung giải pháp thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc bổ sung các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
 

 

Bỏ tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung thay đổi các nghị định về thuế. 
 

Tổng hợp điểm mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC về thuế

Ngày 24/10/2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4716/TCT-CS tổng hợp một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC. 

Doanh nghiệp được lợi gì với Nghị định mới về thuế?

Doanh nghiệp cũng như người dân sẽ được hưởng những lợi ích gì với các quy định mới tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi cùng lúc 4 Nghị định về thuế?