Tin tức - Thủ tục thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ - Thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, sẽ có những lý do khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp. Trên thực tế, việc tăng vốn điều lệ dễ dàng hơn so với việc giảm vốn điều lệ cho nên doanh nghiệp cần cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện thay đổi. Cụ thể việc thay đổi vốn điều lệ hiện nay được quy định tại Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

 

Thủ tục thay đổi tăng giảm vốn điều lệ

Thủ tục thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ - Thay đổi đăng ký kinh doanh

 

1.Các trường hợp tăng vốn điều lệ

Thứ nhất, tăng vốn góp của thành viên

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Theo đó, số vốn góp thêm của thành viên phản đối được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Thứ hai, tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

 

Trường hợp doanh nghiệp có thành viên mới muốn góp vốn cùng thực hiện hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp cũng cần làm thủ tục tăng vốn điều lệ.

 

2.Các trường hợp giảm vốn điều lệ

 

Thứ nhất, hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

 

Thứ hai, công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014.

Thứ ba, vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật doanh nghiệp 2014.

 

3. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

 

Theo quy định tại điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ gồm :

- Thông báo về việc thay đổi thay đổi vốn điều lệ

Kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên, đối với trường hợp tăng vốn điều lệ.

Kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất, đối với trường hợp giảm vốn điều lệ.

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.

- Giấy tờ, tài liệu khác kèm theo: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ tùy của giám đốc, người đại diện theo pháp luật….

Ngoài ra, chủ công ty còn phải đảm bảo thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đối với chủ nợ trong trường hợp doanh nghiệp giảm vốn điều lệ.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- Vốn điều lệ; mức vốn dự định tăng hoặc giảm;

- Lý do, hình thức và thời điểm tăng hoặc giảm vốn;

- Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trân trọng!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Luật Sư Nguyễn  Văn Tuấn     Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí

     Phòng Dự Án Doanh Nghiệp - Văn Phòng Luật Newvison

     Địa chỉ:  Số 9 Ngách 6A - Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội ..

     Điện thoại: 04.6682.7986 / 6682.8986

     Hotline: 0985 928 544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn 

     Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn đang quan tâm đến vấn đề sau :

+ Quan tâm đến thành lập công ty TNHH ,TNHH 1 thành viên ,vui lòng xem tại "thành lập công ty TNHH 1 thành viên "

+ Bạn đang thắc mắc  thủ tục thành lập công ty  như thế nào ,vui lòng vào xem tại  "thủ tục thành lập công tyđể biết chi tiết .

+ Bạn đang thắc mắc về  giải thế công ty ,vui lòng xem tại "thủ tục giải thế công ty " để biết thêm chi tiết.

 

 

Tin liên quan: