Tin tức - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi:

Chào luật sư, công ty tôi đang có dự định đầu tư ra nước ngoài, tôi nghe nói để được đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Vậy luật sư có thể tư vấn cho tôi thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã giành sự tin tưởng cho công ty Luật Newvision của chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo luật đầu tư 2014, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như sau:

Thứ nhất, đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ kế hoạch và đầu tư sẽ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Thứ hai, với các dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên, để được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư sẽ phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

-         Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

-         Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

-         Quyết định đầu tư ra nước ngoài;

-         Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật;

-         Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày, Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ phải câp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty chúng tôi với trường hợp của bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Tin liên quan: