Tin tức - Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

 

 

Để mở rộng công ty tăng hay giảm vốn điều lệ luôn là một vấn đề thường gặp trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trình tự thủ tục thay đổi đó như thế nào? Sau đây Newvision Law sẽ hướng dẫn thủ tục thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn như sau:

 

A. Nghị định 78\2015 về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực vào ngày 01-11-2015 hướng dẫn về vấn đề này quy định:

 

1. Khi công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành vien trong công ty TNHH  hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh trong công ty hợp danh thì công ty phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ thông báo gồm các nội dung sau:

 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

 

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78\2015 hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

 

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

 

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

 

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

 

e, kèm theo thông báo này phải có quyết định và bản sao các các biên bản sau:

 

*biên bản họp của hội đồng thành viên với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 

*biên bản họp của Đại hội đồng của đông với công ty cổ phần

 

* Quyết định của chủ sở hữu công ty với công ty TNHH một thành viên

 

*  Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

 

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều 44 nghị định 78\2015, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

 

a) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổphần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

 

b) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

 

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

 

3. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 

B. Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lê.

 

C. Cơ quang thực hiện:  Phòng dăng ký kinh doanh.

 

D. Mức phí theo quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

E. Các bước thực hiện như sau:

 

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

 

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

 

   + Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.

 

   + Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

 

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

 

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện

 

 

NEWVISION LAW

Trọn chữ tín – Vẹn niềm tin

Mọi thắc mắc quý khách hàng xin liên hệ đến công ty Newvision Law để được tư vấn miễn phí, chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ :

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Luật Sư Nguyễn  Văn Tuấn     Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí

     Phòng Dự Án Doanh Nghiệp - Văn Phòng Luật Newvison

     Địa chỉ:  Số 9 Ngách 6A - Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội ..

     Điện thoại: 04.6682.7986 / 6682.8986

     Hotline: 0985 928 544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn 

     Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan: