Tin tức - Hợp nhất doanh nghiệp-những vấn đề pháp lý

Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, một doanh nghiệp muốn đi xa phải là một doanh nghiệp lớn mạnh. Và hợp nhất/ sáp nhập doanh nghiệp chính là một trong những con đường ngắn nhất để doanh nghiệp đạt được điều đó. Hợp nhất doanh nghiệp được hiểu là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất. Khi tiến hành hợp nhất, có một số thủ tục pháp lí và lưu ý mà doanh nghiệp cần phải biết như sau:

 

 

 

Hợp nhất doanh nghiệp và những vấn đề pháp lý

 

Hợp nhất doanh nghiệp-những vấn đề pháp lý

 

Thủ tục hợp nhất:

Các công ty bị hợp nhất phải chuẩn bị hợp đồng hợp nhất trong đó bao gồm các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất, công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện việc hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;

 

Thông qua hợp đồng hợp nhất và điều lệ công ty hợp nhất, các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp. Sau khi được thông qua, hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày.

 

Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp nhất: được thực hiện phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp sau khi hợp nhất theo thủ tục như đăng kí doanh nghiệp thông thường được quy định tại chương II Luật Doanh nghiệp 2014. Khi nộp hồ sơ thì phải kèm theo Hợp đồng hợp nhất và Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.

 

Lưu ý:

- Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30 – 50% trên thị trường liên quan thì theo quy định của pháp luật người đại diện hợp pháp của công ty hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất.

 

- Trường hợp hơp nhất mà công ty hợp nhất có thị phần lớn hơn 50% trên thị trường liên quan thì bị cấm theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật cạnh tranh, trừ các trường hợp sau (Điều 19 Luật cạnh tranh): một hoặc nhiều bên tham gia tập trung kinh tế đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản; Việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ. 

 

Trân trọng!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Luật Sư Nguyễn  Văn Tuấn     Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí

     Phòng Dự Án Doanh Nghiệp - Văn Phòng Luật Newvison

     Địa chỉ:  Số 9 Ngách 6A - Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội ..

     Điện thoại: 04.6682.7986 / 6682.8986

     Hotline: 0985 928 544 - Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn 

     Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn đang quan tâm đến vấn đề sau :

+ Quan tâm đến thành lập công ty TNHH ,TNHH 1 thành viên ,vui lòng xem tại "thành lập công ty TNHH 1 thành viên "

+ Bạn đang thắc mắc  thủ tục thành lập công ty  như thế nào ,vui lòng vào xem tại  "thủ tục thành lập công tyđể biết chi tiết .

+ Bạn đang thắc mắc về  giải thế công ty ,vui lòng xem tại "thủ tục giải thế công ty " để biết thêm chi tiết.

 

 

Tin liên quan: