Tin tức - Đăng ký bảo hộ phần mềm kế toán

Chào luật sư, tôi có câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của luật sư như sau: Công ty tôi là một công ty chuyên về sản xuất phần mềm, năm vừa rồi, chúng tôi đã viết ra một phần mềm kế toán để ứng dụng cho các doanh nghiệp có sử dụng các nghiệp vụ liên quan tới kế toán. Bây giờ, tôi muốn đăng ký bản quyền tác giả hay đăng ký sáng chế cho để nhằm mục đích thương mai hóa và tránh các hành vi trộm cắp bản quyền phần mềm, vậy tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn: Để ngăn chặn và phòng chống các hành vi vi phạm bản quyền đối với công ty của bạn, một trong những việc đầu tiên bạn cần làm là đăng ký bản quyền phần mềm kế toán của bạn taị cục sở hữu trí tuệ.

1.Newvision Law sẽ đại diện cho quý khách hàng và thực hiện các công việc sau:

- Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phần mềm trước khi nộp đơn đăng ký tại cục bản quyền tác giả.

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

- Thay mặt công ty nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ tại cục bảo hộ sở hữu trí tuệ.

- Xử lý các vấn đề phát sinh từ cục sở hữu trí tuệ trong quá trình làm việc.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả và chuyển sang, bàn giao cho doanh nghiệp.

2.Hồ sơ cần chuẩn bị:

- 2 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

- 2 bản sao chứng minh thư của người phát minh ra phần mềm.

- 2 hợp đồng ủy quyền có chữ ký và đóng dấu đầy đủ.

- 2 bản quyết định giao nhiệm vụ cho tác giả. 

- 2 bản giấy cam kết của tác giả.

 

Tin liên quan: