Tin tức - Chính sách đối với người lao động theo hình thức cộng đồng

Việc làm công là những công việc không đem lại lợi ích riêng cho bất kỳ một thể nhân hay pháp nhân nào. Đây là những công việc sử dụng vốn của nhà nước để thực hiện hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã như việc bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp,…

Những chính sách về việc làm công sẽ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định. Các dự án, hoạt động công này khi thực hiện chọn lựa nhà thầu sẽ tuân theo đúng những quy định của pháp luật về đấu thầu và những công việc này sẽ phải chịu sự giám sát của các Tổ chức chính trị - xã hội cũng như nhân dân tại địa phương.

 

Cụ thể những công việc này đã được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm:

“Các dự án, hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Việc làm được lựa chọn để thực hiện chính sách việc làm công bao gồm:

a) Dự án, hoạt động bảo vệ, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước, rừng; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Dự án, hoạt động bảo tồn, phát triển văn hóa và du lịch;

c) Dự án, hoạt động xây dựng, cải tạo và bảo dưỡng: Đường giao thông, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, chợ, công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa thể thao; công trình thủy lợi, tưới tiêu, đê điều; công trình cung cấp điện, nước sạch, vệ sinh môi trường;

d) Dự án, hoạt động phục vụ cộng đồng khác.”

Để đảm bảo quyền và lợi ích của những người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH vừa mới có hiệu lực từ ngày 15/06/2017 để hướng dân thực hiện những chế định về việc làm công được quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

Theo đó, tại Khoản 4 của Thông tư quy định tiền công của người lao động theo hình thức cộng đồng được thanh toán dựa trên sự thỏa thuận giữa những chính họ và dựa trên thời gian thực tế làm việc, khối lượng, chất lượng công việc người lao động đã thực hiện, cụ thể:

“1. Đối với người lao động làm việc đủ 8 giờ trong 1 ngày và 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo tháng và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện dự án, hoạt động;

2. Đối với người lao động làm việc không đủ 8 giờ trong 1 ngày hoặc 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện các dự án, hoạt động chia 26 ngày và chia 8 giờ;

3. Trường hợp người lao động làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này thì được thanh toán tiền công theo giờ theo quy định tại khoản 2 Điều này cho những giờ làm thêm.”

Bên cạnh đó, thời gian làm việc của người lao động vẫn phải đảm bảo được không quá 8 giờ trong ngày và được nghỉ ít nhất 1 ngày trong tuần hoặc với trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì được nghỉ ít nhất 4 ngày trong tháng. Ngoài ra, người lao động theo hình thức cộng đồng cũng được hưởng những chính sách về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Điều 6 của Thông tư.

Tin liên quan: